top of page

Sådan beregnes dine sundhedstal i Adent Health appen

Opdateret: 2. jun. 2023

Hver gang du fotograferer din mund med Adent Health tand-appen, lærer appen den bedre at kende. Tager du nye billeder hver uge, kan appen løbende tilpasse sine anvisninger til den udvikling, som den registrerer på billederne. Det gør den ved at udregne en score for 3 centrale parametre, som har stor betydning for din tand- og mundsundhed. Lær her, hvordan den regner sundhedstal ud, og hvad det betyder for dit resultat af at bruge appen.
Med over 40.000 tandlægetimers viden om tand- og mundhygiejne, 30.000 videnskabeligt analyserede tandplejemidler og over 1.000.000 analyserede billeder giver Adent Health dig en sikker vurdering af din mund og en effektiv plan og de rigtige ingredienser til at få pænere og sundere tænder og en bedre mundhygiejne.


Det foregår ved, at du starter med at tage 5 billeder af dine tænder og din mund med kameraet på din smartphone. Appen guider dig til, hvordan du tager billederne. Og den tager dem selv for dig, når din mund og tænder er i den rigtige position foran kameraet. Herefter analyserer en særlig udviklet computer vision billedanalyse de billeder, du har taget.


Efter billederne er taget, bliver du bedt om at besvare en række spørgsmål om din tand- og mundsundhed i hverdagen, din livsstil og dine behov. Spørgsmålene bliver tilpasset, alt efter hvad scanningen af dine tænder har fundet, hvor du er i processen med at få sundere tænder, og hvad du har svaret på de spørgsmål, som du har fået stillet tidligere.


Ud fra resultaterne af billedanalysen og de svar, du har givet, udregner appen sundhedstal for 3 centrale parametre for din tand- og mundsundhed.


Sundhedstallene, resultaterne af billedanalysen og de svar, du har givet på spørgsmålene, bruges derefter af en specialudviklet kunstig intelligens til at lægge en plan for og udvælge de rigtige produkter (med de mest effektive ingredienser) til din daglige tandplejerutine.Brug Adent Health tand-app til at spore fremdriften i din tandplejerutine


Ud over at analysere og komme med en plan for en mere effektiv tandplejerutine, kan du også bruge Adent Health appen til løbende at følge med i udviklingen af din tand- og mundhygiejne.

Det gør du ved løbende at tage nye billeder af din mund. Og besvare de spørgsmål, som passer til det sted i det planlagte forløb, du er kommet til – samt hvad analysen finder af nye detaljer, som der er behov at spørge ind til.

Derved lærer appen din mund endnu bedre at kende og kan løbende tilpasse de anvisninger, den kommer med, så de svarer til den fremdrift i din tand- og mundhygiejne, som den kan måle.

Til at måle fremdriften udregner appen den føromtalte sundhedstal for de tre centrale parametre en gang om ugen. Derfor anbefaler vil, at du tager nye billeder af din mund en gang hver uge. Du kan dog sagtens springe et scan over. Det er ikke noget problem. Men appen lærer dig bedre og bedre at kende, jo flere scans du tager.

Tager du billeder oftere end det, er det ikke spildt. For jo oftere du tager billeder, jo bedre lærer appen din mund at kende.


Scanner du ugentligt vil du også modtage notfikationer, hvis der er tegn på noget mellem dine eftersyn, der kan kræve professionel behandling hos din tandlæge eller tandplejer. Det kan for eksempel være et hul eller fremskreden tandkødsbetændelse.


Hvad er det for parametre, Adent Health tand-appen holder øje med?


De 3 centrale parametre er:

 1. Tandsundhed: Vurderer risikoen for, at der opstår dental caries (også kaldet huller i tænderne).

 2. Tandkødssundhed: Vurderer risikoen for inflammation – herunder tandkødsbetændelse.

 3. Plak og renhed: Vurderer mængden af plak på tænder og mund og dermed, hvor rene de er.


Hvordan udregnes sundhedstal for de 3 parametre?


Sundhedstallet for hver af de 3 parametre opdateres ud fra:

 • Billedanalysen og de risici, appen kommer frem til for din tand- og mundhygiejne.

 • Anamnese-spørgsmål: Tilpasses, så de giver relevant information om din situation.

 • Aktivitet: Hvilket aktivitetsniveau appen kan registrere i dine tandplejerutiner.

Anamnese betyder ”sygehistorie” og består af de spørgsmål, appen tilpasser i forhold til, hvad der er fundet i billedanalysen, dine tidligere svar, og hvor langt du er i det forløb, appen har tilrettelagt for dig.


Aktiviteten er særlig vigtig, fordi det er videnskabeligt bevist, at gode tandplejevaner øger tændernes sundhed, Så jo bedre du er til at følge aktiviteterne i din tandplejerutine, jo mere effektiv er din tandplejerutine.


Vægtningen af de 3 parametre i det samlede sundhedstal afhænger af, hvad billedanalysen har spottet, hvad du har svaret på spørgsmålene, hvor du er i dit forløb, og hvor aktiv du er i forhold til din rutine.


Hvordan bruges scannet til at personliggøre appens anbefalinger?


Resultaterne fra billedanalysen, dine svar omkring din historik for tandpleje, din livsstil og dine behov bruges til at udvælge produkter med aktive ingredienser, som bedst matcher din mund og dine tænders behov.


Her er vi særligt opmærksomme på, at vi får valgt produkter med aktive ingredienser af højeste kvalitet, som dokumenteret har den bedste kliniske effekt. Samt at produkterne ikke skader dine tænder eller din mund på hverken kort eller lang sigt.


Og alle vores anbefalede produkter er veganske, cruelty-free og fri for skadelige stoffer, som parabener og triclosan.


Hvordan beregnes fremdriften?


Hver gang du laver dit ugentlige scan og tager et nyt sæt billeder og besvarer spørgsmålene, regner appen sig frem til en nyt sundhedstal for tandsundhed, tandkødssundhed og plak og renhed. Disse sundhedstal sammenligner den med de tidligere registrerede sundhedstal.


Derudover optjener du også point i appen, når du gennemfører og registrerer aktiviteterne i din tandplejerutine. Pointene og dit aktivitetsniveau i appen indgår også i beregningen af dine sundhedstal.


På den måde får du et billede af, hvor meget sundere – eller det modsatte – din tand- og mundhygiejne er blevet siden dit sidste scan.


Appen giver dig anvisninger til, hvordan du fortsat kan løfte dine sundhedstal. Samtidig genvurderer appen om den plan og de udvalgte tandplejeprodukter, du allerede bruger, fortsat er den mest effektive måde at forbedre din mund- og tandhygiejne på.


Hvor dygtig er du til at passe dine tænder?


På baggrund af anonymiserede data kortlægger vi sundhedstal for forskellige grupper, som du kan sammenligne dig selv med.


For eksempel beregner vi på baggrund af de indsamlede sundhedstal i anonymiseret form et gennemsnitsbillede af, hvor gode vi danskere er til at passe på vores tænder.


Den viden kan du bruge til at finde ud af, hvor godt du ligger i forhold til den gennemsnitlige dansker, som også bruger Adent Health app.


Vi laver løbende en række andre interessante sammenligninger.


Hold øje med din tandsundhed med Adent Health app


Så som du kan se, kan du få en meget bedre mund- og tandhygiejne med Adent Health app ved at følge den plan og anvende de produkter, som appen foreslår. Samt følge udviklingen ved at scanne din mund ugentligt og registrere din aktivitet i appen løbende.


Appen har mere end 100.000 brugere.

Alt hvad du skal gøre, er:

 1. Installér appen på enten din iOS eller Android mobil.

 2. Tag billeder af dit smil, og få en personliggjort plan.

 3. Få en sundere tandplejerutine og et smukkere smil.


Ofte stillede spørgsmål


Hvordan udregnes sundhedstallet i Adent Health app?

Sundhedstallene beregnes ud fra oplysninger fra:

 • Billedanalysen af de billeder, du regelmæssigt tager af dine tænder og din mund.

 • Spørgsmål til dine tænders ”sygehistorie” – anamnese – baseret på billedanalysen.

 • Dine tandplejerutiner baseret på dine egen registreringer i Adent Health app.

Ud fra disse data og udviklingen i dine sundhedstal personliggør den kunstige intelligens i appen løbende anbefalingerne til tandplejerutiner og produkter, som kan forbedre dine tænders og munds sundhedstilstand.

Hvilke parametre indgår i sundhedstallene i Adent Health app?

Hvordan kan du opdatere sundhedstallet i Adent Health app?


Tandpleje, der føles som self-care.

Giv din tandplejerutine et boost og se flotte resultater.

header-iphone-mockups-2 zusanna.png
bottom of page